Husk å søke stipend

Husk å søke stipend

GeoForum deler hvert år ut stipender til personlige medlemmer (inkl. studentmedlemmer). Dette samfinansieres av GeoForum sentralt og lokalt. Stipendmidlenes samlede størrelse fastsettes av GeoForums styre og er i 2017 på kr 50.000,-

GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Personlige medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke.

Les mer om stipendet – og søk stipendmidler her

Annonser