Høye ambisjoner for Geomatikkdagene

Høye ambisjoner for Geomatikkdagene

–  Vi ønsker å legge til rette for både ekskursjoner og ulike workshops under konferansen, sier Jorunn Kragset fra Norkart, som er leder av programkomiteen for andre gang. Målet er å lage en enda bedre konferanse enn den som ble gjennomført på Lillehammer i vår. Planen er derfor å ta med det beste fra Geomatikkdagene på Lillehammer – og legge til nye aktiviteter som gir merverdi for deltakerne.

Under årets Geomatikkdager på Lillehammer ble konseptet med «geogründere» testet ut for første gang. Her fikk fem personer presentere et konsept eller en ide som viser geodata i bruk på innovative måter. Både under konferansen og i evalueringen i etterkant fikk komiteen mange positive tilbakemeldinger på dette innslaget, så det er allerede klart at en ny geogründer skal kåres i Ålesund.

– Geomatikkdagene skal føre til diskusjon og inspirasjon – og nå satser vi på å få mange gode foredrag å velge blant, slik at vi under konferansen kan presentere et tverrsnitt av hva bransjen jobber med. Vi har så vidt kommet i gang med planleggingen, men vi ser allerede nå at vi kommer til å lage en fantastisk konferanse i Ålesund, sier Kragset.

Programkomiteen består foruten Jorunn Kragset av Kåre Conradsen (Tønsberg kommune), Bjørn Arild Godager (HiG), Wenche Mork (Kartverket), Kristian Hole Fløtre (KMD), Christine Hyllestad (student NMBU), Anders Tiltnes (TerraTec) og Elisabeth Bergstrøm (Fredrikstad kommune).

 

Annonser