Høringssvar organisering av eiendomsoppmåling

GeoForum representerer både fagmiljøet i kommunal sektor og bedrifter i privat sektor i Norge. Uttalelsen vil derfor ta opp synspunktene fra både hovedtyngden av fagmiljøet i kommunal sektor og privat bransje.

Her kan du se uttalelsene: Høringssvar_GeoForum

Annonser