Høringsseminar om organisering av eiendomsoppmåling

Program

Presentasjon av utredningen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dag Høgvard og Cathrine Rosmer, KMD

 

Synspunkter ved Ivar Hebnes Matricula AS

Synspunkter-Kyrre-Jordbakke PBE, Oslo kommune

Autorisasjonsordning og matrikkelføring

Lars Elsrud, Kartverket

Gruppeoppgaver

avslutning-oppsummering-skrablikk-pdf

Kåre Conradsen, Tønsberg kommune

Gruppeoppgaver-med-svar

Annonser