Høringsseminar matrikkelforskriften 2019

Program Høringsseminar Matrikkelforskriften

KMD informerer om høringsforslaget
Cathrine Rosmer og Dag Høgvard, KMD

Synspunkter fra NITO- geomatikk
Espen Brandshaug, NITO geomatikk, Moss kommune

Hva mener kommunene om forslaget til forskriftene?
Inger Helene Salhus, Fredrikstad kommune

Hvorfor var kompetansekravet viktig for Tekna i lovrevisjonen?
Hvorfor er kompetansekravet viktig for for matrikkelen, utøverne og kundene?
Arve Leiknes, Høgskulen på Vestlandet

Synspunkter til utdanningskravene fra høgskoler og universitet
Helén Elisabeth Elvestad, NMBU, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss
Kirsti Lysaker, leder av GeoForum sin faggruppe Utdanning – og forskningsgruppa, Høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

Annonser