Høring – Teknologisk rammeverk

Høring – Teknologisk rammeverk

“Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen” er et viktig styrende dokument for samarbeidet om den geografiske infrastrukturen i Norge. En arbeidsgruppe har utarbeidet en ny og revidert utgave, som nå er ute på høring. Du kan sende inn dine innspill frem til 15.desember.

Høring Teknologisk rammeverk (pdf)

Teknologisk rammeverk versjon 1.0 (pdf)
Vedlegg til Teknologisk rammeverk versjon 1.0 (pdf)

Høringsfristen er 15.desember 2019 og innspill sendes på e-post til post@norgedigitalt.no merket sak 19/48522.

Les hele saken på geonorge.no

Annonser