Høring – Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til forenklinger og presiseringer i matrikkelforskriften. Forslaget gjelder i hovedsak tilpasninger til ny jordskiftelov. Høringen omfatter også andre endringer, bl.a. å utvide unntaket fra kravet om å opprette festegrunn og utvide adgangen til å bruke kontorforretning.

GeoForum ved kommunegruppa vurderer å gi tilbakemelding på høringsforslaget til matrikkelforskriften. Kommunegruppa ønsker tilbakemelding/kommentarer fra våre medlemmer, slik at GeoForum gir en uttalelse som bygger under det medlemmene mener. Frist for å levere innspill/kommentar til GeoForum er fredag den 8.mai 2015. Innspillene sendes sekretariatet i GeoForum, e-post geoforum@geoforum.no

Forslag til endringer er tilgjengelig her

Annonser