Hilde Johansen Bakken, KMD

Hilde Johansen Bakken har jobbet i Planavdelingen i departementet i 5 år med ansvar for blant annet etatstyringen av Kartverket, standardiseringsarbeid og tegneregler. Hun har mange års erfaring fra Kartverket og har også jobbet med geodata i Asker kommune.

3D plandata“; Planlegging blir mer og mer komplisert, særlig i urbane strøk. Dagens fremstillingssystem for 3D-arealplan med bruk av tre vertikalnivå på landjorden (over, på og under grunnen) + to i sjø (vannsøylen og sjøbunn), jf. nasjonal produktspesifikasjon, løser ikke behovet for romlig planlegging. Det neste utviklingstrinnet som bør på plass er å fastsette handlingsrommet for utbygging ved hjelp av såkalte ”digitale informasjonsmodeller”, som viser planer som tre og kanskje fire dimensjoner (rom + tid). Det er dette vi mener med begrepet ”romlig plan”. Slike kravspesifikasjon vil gjøre planene mer entydige og kunne gjøre at de blir en del av en infrastruktur for digital regelsjekk. Gjennom et nasjonalt standardiseringsarbeid vil det være mulig å legge grunnlaget for at systemleverandører på kommersielt grunnlag utvikler gode verktøy for planfremstilling som bl.a. gjør bruk av digitale planbestemmelser. Dette vil i sin tur kunne berede grunnen for effektiv elektronisk byggesaksbehandling. Foredraget vil ta for seg status på arbeidet så langt, videre fremdrift og departementets satsing på området i fremtiden.

Annonser