Hilde Johansen Bakken, KMD og Tor Gunnar Øverli, Avinet

Hilde Johansen Bakken Tor Gunnar Øverli

Hilde Johansen Bakken jobber i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeider nå som prosjektleder for den toårige IKT-satsningen til regjeringen for å få til mer effektive plan- og byggeprosesser. Utdannet Cand. scient i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Har også tilleggsutdanning innen arealplanlegging fra Ås, samt etterutdanningskurs om plan- og bygningsrett og Samplan.

Tor Gunnar Øverli er daglig leder i Asplan Viak Internet AS og ansvarlig for Asplan Viak sin internasjonale virksomhet. Han er utdannet sivilingeniør i kartfag fra daværende NLH i 1995. Han har deltatt i en rekke ulike prosjekter knyttet til geodesi, standardisering, plan- og byggesak, adressering, nasjonale geodatainfrastruktur og systemutvikling – innenlands og utenlands. Tor Gunnar er nå engasjert som prosessleder av KMD for romlige reguleringsplaner med digitale bestemmelser.

Digitale romlige reguleringsplaner med bestemmelser

Foredraget sier noe om regjeringens satsing for å fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester med et 2-årige prosjekt for digitalisering av planprosesser. Prosjektet skal bidra til standardisert planbehandling ved økt bruk av IKT i planleggingsfasen. Staten tilrettelegger for standarder, datamodeller og spesifikasjoner. Disse kan kommunene, aktørene i planprosesser, i byggenæringen og systemleverandører bruke i utvikling av sine systemer. Det skal utvikles datamodeller for 3-dimensjonal arealplan, og digitale planbestemmelser.

Annonser