Håvard Johansen, Riksarkivet og Atle Frenvik Sveen, Norkart

Håvard Gimmestad Johansen  

Håvard Johansen (t.v.) jobber nå hos Riksarkivet og var før det hos Kulturrådet – begge steder som en del av et samarbeid mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. Har tidligere jobbet med produkt- og tjenesteutvikling, interaksjonsdesign og prosjektledelse i WiMP, Aspiro, Schibsted Mobile og flere andre selskap siden 1995.

Atle er en selverklært geohipster på Norkarts Trondheimskontor som trives med kode både front- og back-end, men er mest fornøyd når det dreier seg om kart. Har jobbet med webutvikling og kart i seks år, brenner for fri programvare. På fritiden nerder han med kode, kart og øl, ofte i flere kombinasjoner.

Demonstratorer – Kultur- og naturreiser

Foredraget vil presentere en løsning for sammenstilling og kartbasert tilgjengeliggjøring av kulturdata og geodata. Løsningen er utviklet med bistand fra Norkart og er ett av resultatene av et samarbeid mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet – et samarbeid om å gjøre tilgjengelig  stedfestede åpne offentlige data for mobile brukere. Målet var å utvikle moduler og et nettleserbaser rammeverk for å forenkle bruken av åpne data –fagdatabaser, brukergenerert innhold og leksikalsk informasjon. Løsningene er basert på åpne API og all kode er gjort tilgjengelig for viderebruk – https://github.com/knreise/demonstratorer For å vise muligheter med løsningene er det satt opp en rekke konfigurasjoner av ulike kartvisninger, for ulike geografiske områder og med ulike kombinasjoner av datasett. Informasjon om konfigurasjoner og datasett finnes på http://knreise.no/demonstratorer. Her finnes det også et web-grensesnitt for fleksibel konfigurasjon av dynamisk genererte kart.

Annonser