Håvard Buset, Buset as

Håvard Buset

Håvard Buset er daglig leder og eier av firmaet BUSET AS i Molde. Utdanning fra Norges Landbrukshøgskole, Jordskifte, i 1973. Har tidligere arbeidet i Bloms Oppmåling, VIAK, Jordskifteverket, og etablerte eget firma i 1998. Har variert erfaring fra alt som kan måles og stikkes, både på land og i sjøen, nå også fra luften.

Droner – nye muligheter innen småskalakartlegging

Foredraget vil presentere muligheter som finnes i bruk av droner for kartlegging, ajourføringsoppgaver, overvåking, grunnlag for terrengmodeller og masseberegning, dokumentasjon av store byggeprosjekter m.m. Muligheter og begrensninger. Diverse eksempler blir presentert.

Annonser