Harald K. Jansson og Øyvind Bye Skille, NRK

Harald Jansson er kartuvtikler og Øyvind Bye Skille er nyhets- og gravejournalist i NRK.

Journalistikk og kartdata hos en allmennkringkaster

Hva er kart i NRK? Få innblikk i hvordan kart kan være alt fra en enkel forklarende illustrasjon – til hele grunnlaget for en journalistisk undersøkelse. Eller hvordan kartdata og kartverktøy spiller en rolle både i kulissene og presentasjonen av NRKs minutt for minutt-eksperimenter.

Annonser