Håkon Dåsnes, Kartverket

Håkon Dåsnes

Håkon Dåsnes er utdannet sivilingeniør i Karttekniske fag fra NMBU (1994). Han har 15 års erfaring fra Blom Geomatics, hvorav mange år som leder av kartproduksjonen. De siste 5 årene har han arbeidet i Kartverket med standarder, spesifikasjoner og forvaltningsrutiner for flyfotografering, laserskanning og kartlegging.

Ny forvaltningsløsning for høydedata

Behovet for detaljerte høydedata blir stadig større, blant annet gjennom problemstillinger knyttet til klimaendringer, beredskap, planlegging og arealutnyttelse. Kartverket starter nå etableringen av en landsdekkende detaljert høydemodell. En sentral del av dette prosjektet er etablering av en forvaltningsløsning som sikrer en trygg og standardisert lagring av høydedataene for effektiv forvaltning. Foredraget vil vise hvordan løsningen vil gjøre høydedataene lett tilgjengelig for brukerne i form av innsyn, eksport og visningstjenester.

Annonser