Håkon Dåsnes, Kartverket

13_Håkon Dåsnes, Kartverket

Håkon Dåsnes er faglig ansvarlig for Nasjonal Detaljert Høydemodell og prosjektleder for forvaltningsløsningen Hoydedata.no. Arbeider ved siden av dette med sentrale oppgaver tilknyttet FKB og Geovekst.

Nasjonal detaljert høydemodell – status og planer

Arbeidet med etablering av en landsdekkende detaljert høydemodell er i full gang. Avtale om datafangst ble inngått i juni 2016 og 50.000 km2 er dekket med nye laserdata. Disse dataene er nå fritt tilgjengelig for nedlasting fra Hoydedata.no og nye områder er prioritert for laserskanning i 2017. I dette foredraget presenteres status og hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom Geonorge og Hoydedata.no, samt plan for videre gjennomføring med mål om ferdigstillelse innen 2020.

Annonser