Håkon Andresen, Geomatikk Survey

51_Håkon Andresen, Geomatikk Survey

Håkon Andresen jobber med moderne landmåling og oppmålingstjenester som daglig leder i Geomatikk Survey. Han har lang erfaring fra tradisjonell fly- og helikopterkartlegging og er spesielt opptatt av hvordan landmålerfaget er i endring. Nye avanserte landmålingsinstrumenter, rask 3D modellering og landmåleren som en aktiv rådgiver gjør at landmålerfaget er superaktuelt og byr på spennende muligheter.

Landmåling fra lufta – Erfaringer og gevinster ved bruk av toppklasse integrert laser- og fotodrone!

Foredraget gir en grundig innføring i hvor god og effektiv kartlegging som er mulig med dagens droneteknologi. Bruken av dataene og koblingen mot annen landmåling vil bli fremhevet. Hvilke fantastiske muligheter gir en droneteknologi som alltid leverer både fotogrammetri og laserdata? Hva er god nok bildeoppløsning og punkttetthet for ulike formål? Hvilke konkrete gevinster kan vi vise til fra gjennomførte prosjekter innenfor flomanalyse, vegprosjektering, masseberegning og annen 3D modellering?  Hvilket regelverk har vi å forholde oss til og hvordan har norske myndigheter allerede tilrettelagt for en trygg og effektiv dronebransje i sameksistens med tradisjonell luftfart? Foredraget vil også understreke hvordan droneteknologien utvilsomt fortsetter sin rivende utvikling, nært tilknyttet utviklingen innenfor autonome kjøretøy, forbedret batteriteknologi og stadig mindre og mer avanserte sensorsystemer.

Annonser