Gunhild Mæhlum, TerraTec

Gunhild Mæhlum jobber med salg og prosjektledelse innen geodata rettet mot samferdselssektoren, og har 10 års erfaring med laserdata og punktskyer fra leverandør- og et brukerperspektiv.

 Nye metoder for kartlegging av jernbanedata

Jernbanen i Nederland er blant Europas travleste. Med høye forventninger og krav til kostnadseffektivisering av driften ses behov for større grad av digitalisering- høyere detaljgrad og bedre ajourhold av data. Løsningen for Prorail ble høyoppløselige laser- og bildedata innsamlet fra helikopter. I løpet av 2018 ble hele jernbanenettet i landet dokumentert, og i mars 2019 utføres de første oppdateringer av mange i årene som kommer. Gjennom månedlige datainnsamlinger vil endringer langs nettet fanges opp, slik at ProRail på sikt kan nyttegjøre seg av fordelene med en digital tvilling av jernbaneinfrastrukturen.

Annonser