Grethe Midthaug, Ambita AS

48_Grethe Midthaug, Ambita

Grethe Midthaug jobber som analysesjef hos Ambita AS med ansvar for avdelingens datavarehus og analysetjenester. Hun har lang erfaring med utarbeidelse av analyser og rapporter for å bistå kunder i deres arbeid med å optimalisere egen kredittstrategi, herunder retrospektive porteføljeanalyser, simuleringsanalyser, risk management-rapporter, bransjeanalyser, med mer.

Analyser for finansbransjen – matrikkel- og grunnboksinformasjon

En av de største investeringene, om ikke den aller største, nordmenn gjør gjennom livet er å investere i fast eiendom. Kanskje også flere. Og det er ikke bare tilfeldigheter som rår når fremtidens hjem velges. Like barn leker best sier man, og ved å se på tilgjengelige datakilder opp imot atferd så ser man i stor grad at dette stemmer. Eiendomsdata er en viktig informasjonskilde som kan bistå ytterligere for at aktører i finansbransjen med større sikkerhet kan sette bedre betingelser for kundene. Både i forbindelse med fastsettelse av riktig risikonivå, rentenivå og kredittgrenser, men også for å redusere kundefrafall og sikre et langvarig og godt kundeforhold.

Annonser