Grenser på ustabil grunn

Grenser på ustabil grunn

Med konflikter i Sikkim, området mellom India og Kina nå de siste dagene, kan det være betimelig å vise til denne FIG-publikasjonen som kom ut i desember. Med “ustabil grunn” viser man riktignok til noe bokstavelig i rapporten, som i grenser langs elver og på isbreer.

Men, som det heter i forordet: “Defining, establishing and maintaining international boundaries is a very demanding task. The underlying legal framework is more complex. Several states with different constitutions and varying legal opinions are involved. International agreements are the base for the recognition of a border between two or more states“.

Du kan laste den ned her

Illustrasjon: Fra rapportens forside

Annonser