Gode eksempler på bruk av geodata

Gode eksempler på bruk av geodata

Departementet og Geodatarådet vil med dette synliggjøre nytteverdien av geografisk infrastruktur.

Innsendte forslagene blir vurdert av et utvalg av medlemmene i  Geodatarådet. De beste eksemplene får en hederlig omtale og diplom.

Frist for innsendelse er  30. oktober.

Les mer på regjeringen.no

Bilde viser statssekretær Heidi Karin Nakken Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Annonser