Gjermund Jakobsen, HERE Technologies

Gjermund Jakobsen jobber som Sr Data Acqusition Lead i Core Map. Dette består i hovedsak av samarbeid med europeiske leverandører innenfor lokalisasjonsbasert data, både private og offentlige aktører, data som igjen brukes i HERE’s presentasjon av virkeligheten. Gjermund har mer enn 12 års erfaring med kart for bilnavigasjon, men det hele startet med GPS merking av ulv!

HD-kart – en intelligent sensor for autonome løsninger

For autonome biler er en av de viktigste komponentene for en reise fra A til B  ikke hva som kan sees av sensorer, men hva den vet på forhånd og mer nøyaktig hvor i kjørebanen den befinner seg. Kartet kan sees som det kollektive minnet for alle autonome og selvkjørende kjøretøy, de andre sensorene i systemet kan derfor fokusere mer på dynamiske elementer. Men hvordan kan data fra kommuner og andre offentlige etater i Norge brukes i HD-kart?

Annonser