GIS-dagen

GIS-dagen

På standen var Lars Christian Utvik fra Bodø kommune, Ragnhild Stoltenberg fra Salten Jordskifterett og Anders Westlund fra Statens kartverk.

I tillegg til ark med linker til nettsider der det er tilgjengelig informasjon hadde vi også med oss oppgave som ble delt ut.  Oppgaven bestod i å sette navn på kommunene i Nordland.  Oppgaven kunne de som vi stoppet ta med seg hjem.

Vi opplevde at folk er nysgjerrig på hva som skjer, men også reservert mot å stoppe og prate om hva vi holder på med.  Hvem har vel ikke styrt unna folk på gata som står med ett bord og vil ha din oppmerksomhet? De folkene vi snakket med takket for informasjonen de fikk, og arket med nettsidene vi hadde listet med forklaring skulle de ta med seg videre.

Intervjuet i NRK kan høres på denne nettsiden under GIS – dagen.  http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02023014/19-11-2014

Annonser