GIS-dagen i Bergen 18. november 2015

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 18. november 2015, ønsker Geoforum Hordaland i samarbeid med Institutt for Geografi ved Universitet i Bergen, Institutt for Byggfag ved Høgskolen i Bergen og Geodata AS å invitere til et dags-seminar. Her vil ansatte og studenter med interesse for GIS og geomatikk få anledning til å møte geomatikk-brukere i offentlig forvaltning og privat næringsliv, samt utviklere av GIS-programmer og løsninger.
Studenter som melder seg på GIS-dagen, får ett års gratis medlemskap i GeoForum Hordaland!

Program_GIS_DAGEN_18nov2015

Påmelding

Annonser