GIS-dagen

GIS-dagen

Flere lokalavdelinger inviterer elever og studenter til arrangement for å informere om geomatikk.

Atlanten videregående skole i Kristiansund hadde besøk av  Plan- og temadatautvalget i Møre og Romsdal. Utvalget består av representanter fra GeoForum Møre og Romsdal, Fylkesmannen og fylkeskommunen.  Forsøpling i havet var tema for dagen. Elevene ble sendt ut for å samle inn søppel på strendene og kartla dette ved bruk av app på elevenes mobil.

GeoForum Hordaland i samarbeid med Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Geodata AS samler 120 deltakere til seminar for å markere dagen. Her vil ansatte og studenter med interesse for GIS og geomatikk få anledning til å møte geomatikkbrukere i offentlig forvaltning, privat næringsliv og akademia, samt utviklere av GIS-programmer og løsninger. Dagen avsluttes med pizza. Link til programmet

Bilde viser Siril Hafstad fra Geodata som viser elevene hvordan de skal bruke appen. Foto: Sven Michaelis

Du kan lese mer i neste nummer av Posisjon.

Annonser