GIS-dagen 2022

GIS-dagen 2022

GIS dagen markeres hvert år, en onsdag i midten av november.

GeoForum Hordaland i samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet markerer dagen med samling på UiB. Det blir innlegg om maskinlæring i flere anvendelser, dronekartlegging, GIS i arkeologi masse mer spennende.  Se program. Etter arrangementet inviteres til sosialt treff. 99 er påmeldt.

Dagen markeres også i Bærum kommune og i Oslo. Oversikt over GIS-dag arrangement i verden kan dere se lengre ned på siden: GIS day.com 

 

Annonser