GEOMATIKKTREFF Rogaland 27.-28. september

GEOMATIKKTREFF Rogaland 27.-28. september

Å skape kommunikasjon mellom de enkelte aktører er en viktig målsetning for Geomatikktreffet. I tillegg er det viktig å kunne påvise nytteverdien ved felles bruk av ny og aktuell teknologi. Samarbeid gir ikke bare økonomiske og tidsmessige besparelser, men også et bedre tilbud til publikum. Målgruppen for Geomatikktreffet er både praktiske utøvere og forvaltere av stedfestet informasjon i privat og offentlig sektor.

Sentrale aktører i bransjen vil som vanlig være representert med utstilling, som også i år vil være en viktig del av konferansen. Dette er hovedtemaer for årets Geomatikktreff:
•Smarte skyer
•Geodata – teknologi
•Matrikkel – landmåling

Geomatikktreffet er et møtested hvor nyheter og erfaringer
utveksles i hyggelig kollegial atmosfære både på dag- og kveldstid.
Få derfor med deg hele Geomatikktreffet med festmiddag torsdag kveld!

Program

Påmelding

Annonser