Geomatikkdagene 2022 – ny frist

Geomatikkdagene 2022 – ny frist

Geomatikkdagene 2022 arrangeres på Sundvolden Hotel 29.-31. mars.

Konferansen vil rette søkelys på at Norge 💗 geografiske data!

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder å etablere, vedlikeholde og nyttiggjøre seg geografiske data. Vi etterlyser forslag til foredrag som
synliggjør hvordan og hvorfor Norge er ledende innen geografisk informasjon – gjennom anvendelse, deling og utvikling. Vi vil også invitere til diskusjon om norsk geodatapolitikk og
hvordan geografiske data spiller en nøkkelrolle for bærekraft og miljø. I tillegg ønsker vi synspunkter på hvordan Norge skal bygge på og utnytte vår ledende posisjon!

Vi oppfordrer rett og slett alle som benytter geografisk informasjon om å sende inn forslag som viser eksempler på at Norge er ledende på feltet. Sammen skal vi få hjertene til å hamre i brystet
på deltakerne!

Frist for å registrere forslag er 27. oktober – og linken finner dere både i vedlegget og her

Geomatikkdagene 2022 – call for abstracts

Annonser