Geomatikkdagene 2021!

Geomatikkdagene 2021!

Det går mot lysere tider. Og skal man tro på fagmyndighetene er det et berettiget håp om at man kan arrangere fysiske konferanser til høsten. Men for å kunne arrangere «vanlige» geomatikkdager er vi avhengige av at folk og bedrifter viser sin interesse i løpet av sommeren.

GeoForum som arrangør må ta en avgjørelse senest 01. august på om vi skal gjennomføre Geomatikkdagene fysisk. Avgjørelsen vil bli tatt på bakgrunn av antall påmeldte denne datoen, samt myndighetenes råd og påbud. Vi opplever en mye mer positiv stemning i samfunnet nå enn tidligere i vinter, og planlagt vaksinering i Norge skulle tilsi en mer normal situasjon mot slutten av september.

Vi vil derfor oppfordre alle som har lyst til å delta på Geomatikkdagene 2021 om å melde seg på innen 01. august. Deltakere og deres arbeidsgivere vil ikke løpe noen økonomisk risiko. Dersom konferansen ikke kan gjennomføres, vil det heller ikke bli sendt faktura fra oss til deltakerne.

Dersom det ikke er mulig med fysiske arrangement til høsten, vil Geomatikkdagene gjennomføres som en digital konferanse. Det kom inn rekordmange forslag til foredrag i år og vi er sikre på at alle helst ønsker en god, gammeldags, fysisk konferanse.

Det jobbes iherdig med konferanseprogrammet og vi skal publisere første versjon av dette den 15. juni. Programmet legges da ut både på www.geoforum.no – og på konferansens hjemmeside www.geomatikkdagene.no. På konferansens hjemmeside finner dere også all relevant informasjon om konferansen.

Early bird pris frem til 01. August. Etter denne datoen stiger prisene!

Lenke til påmelding: https://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikkdagene-2021

Annonser