Geomatikkdagene 2015 – send inn abstracts

Geomatikkdagene 2015 – send inn abstracts

Årets store geomatikkhappening, Geomatikkdagene, skal nok en gang arrangeres på Lillehammer. Radisson Blu har masse plass til både foredrag, sosiale aktiviteter og utstilling. Vi håper og tror at neste års konferanse, som er den 45. i rekken, skal bli engasjerende, inspirerende og nyttig. For å klare det, trenger vi deres innspill.

Les mer om neste års konferanse i vedlagte PDF. Her finner du også link til å registrere foredrag. Merk også at vi ønsker tips til årets “Geogründer”, en person som bruker ny teknologi, kart eller geodata for øvrig på en innovativ måte.

 

Call for papers, GD_15

Annonser