GeoKlar – beredskapskonferanse

GeoKlar – beredskapskonferanse

GeoKlar er beredskapskonferansen der kart og tilgjengelige temadata danner grunnlag for en felles situasjonsforståelse. Å være geoklar er en forutsetning for å håndtere klimaendringer spesielt, men også andre utfordringer knyttet til beredskap.

GeoForum Telemark og Vestfold i samarbeid med fylkesberedskapssjefen og Kartverket inviterte til GeoKlar på Sliperiet i Larvik 04. april. Fylkesberedskapssjef John Sverre F. Dahl minnet oss om at felles for alle kriser har vært at vi ikke var forberedt på hva som ville komme og trolig vet vi lite om hva neste krise blir. Derfor er det viktig å klarlegge sårbare punkter i samfunnet før en krise oppstår og hvilke tiltak som skal settes inn.  Vi må vite hvor de sårbare punktene er og til det trenger vi kart.

Ett av målene med konferansen er å informere om temadata som er fritt tilgjengelig, men som ikke alle kjenner til. Politiet var fornøyd med å få kjennskap til et datasett denne dagen, som de ville ha stor nytte av i sitt arbeid. Drammen kommune fortalte om sine erfaringer fra Hans. Geodata i Drammen er nå med i beredskapsmøter. Det er svært lærerikt å høre om andre etater sine behov og vise hvordan geodata kan brukes, sa Randi Brandsegg, Drammen kommune.

Å øve er viktig. Beredskapskoordinator i Skien kommune, Carina Halvorsen delte sine erfaringer med bruk av GIS i beredskap i sivilforsvaret, brannvesenet og kommunen. De fikk prøvd ut GIS verktøyet en 17. mai da det var en del stengte veier som gjorde at 17. maitoget skulle endre rute, oppløses et nytt sted og fraktes med busser der de skulle hentes av foreldrene. Øvelsen var godt planlagt. Da ble det benyttet SMS varsling til de berørte og kart som viste rute og hentested.

Dagen ble godt sydd sammen av Sigurd Laland, leder i Telemark og Robert Bergan leder i GeoForum Vestfold.

Et godt samarbeid har begynt Det er viktig å møtes, informere og dele erfaringer.

Annonser