Geografiske tids-serier, muligheter og utfordringer

Geografiske tids-serier, muligheter og utfordringer

FoU-forum er et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode.

Tema på forumets sjette møte er geografiske tidsserier, muligheter og utfordringer. De ønsker nye og tidligere deltakere velkommen.

Møte blir digitalt den 29. august kl. 1230 – 1530.

Program og påmelding på Kartverket.no

Annonser