GeoForum Vestfold inviterer til fagdag 9. oktober

Fagdagen tar opp følgende tema:

• Kommunereform
• Regionreform
• Meglerinformasjon, automatisk nabovarsel og elektroniske søknader
• Kvalitetsheving av matrikkelen
• Samarbeid mellom kommuner og private oppmålingsfirma
• Arealoverføring
• Autorisasjonsordning for landmålere

Påmelding til kare.conradsen@tonsberg.kommune.no innen 25.09.2019.

Annonser