GeoForum med høringsinnspill til ny digitaliseringsstrategi

GeoForum med høringsinnspill til ny digitaliseringsstrategi

“Regjeringa har starta arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal mellom anna stake ut kursen for vidare digitalisering av offentleg sektor, legge betre til rette for næringsretta digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er sterkare samordning og utvikling av ein heilskapleg politikk som går på tvers av offentleg og privat sektor. Strategien skal etter planen vere klar i 2024.”

Foto og tekst: Regjeringen.no

 

Det har kommet inn mange innspill

Du kan se alle høringsinnspillene her

GeoForum er blant de som har gitt innspill.

Les GeoForum sitt innspill her

I innspillet minner vi om verdien av dataen som vår bransje sitter på, og mener det er viktig at disse forvaltes og utnyttes effektivt. Vi understreker også viktigheten av å ha kompetente mennesker som for jobber med disse dataene, og å øke denne kompetansen gjennom styrking av eksisterende, samt etablering av nye studieprogrammer- særlig i Nord-Norge.

Annonser