Oppmålingsforretning, fra vedtak til matrikkelføring

Oppmålingsforretning, fra vedtak til matrikkelføring

Det blir gjennomgang av rutiner fra flere kommuner i saker som omfatter etablering av grunneiendom og grensejustering / arealoverføring
Det blir utlevert eksempler, rutinebeskrivelser og sjekklister som deltagerne fritt kan benytte i egen kommune.

Målgruppe for seminaret er utførende landmåler. Det blir avsatt tid til spørsmål.

Deltagerne inviteres til å sende inn spørsmål i forkant.

Programkomiteen har bestått av Tore Bjørnerød, Askim kommune, Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune, Arne Gjerberg, Rakkestad kommune, Espen Larsen, Tromsø kommune og Marianne Meinich, GeoForum (sekretær).

Link til program og påmelding

 

 

Annonser