GeoForum Finnmark

GeoForum Finnmark

 

 

 

Ny smittetopp nådd, R-tallet stiger, forventer flere smittede, Delta, Omicrom, sprit hendene, bruk munnbind, ord som det skal godt gjøres å unngå å høre om i det daglige. Nyhetsbildet er dekket av saker om innreise karantene, nye smittetopper, Donald Trump sier noe dumt, nye regler, nye innstramminger, Russland truer med å angripe Ukraina, hvilken andel er størst, delta eller omicrom.

Men midt oppe i alt dette så arrangerer Geoforum Finnmark en fagdag i Kirkenes. En fagdag som handler om plan og bygningsrett, om forskjellen mellom juss og politikk og om sammenhengen mellom de lovverkene vi jobber mye med, matrikkelloven, plan- og bygningsloven og jordskifteloven.

Nei, det skal ikke være enkelt, men utrolig hvor nyttig det var å se og høre om.

 

Panna Cotta gate

Kvelden før dagen, høres jo nesten ut som lille julaften, og kanskje var det en følelse mange hadde og etter å ha sittet hjemme, dag og kveld. Kvelden før dagen så var det invitert til festmiddag, vi skulle få lov å sitte sammen, spise, prate og være sosial. Jo meteren gjaldt og ble overholdt, men bare det å kunne samles. I Kirkenes, hvor sola straks skulle titte over fjellene etter flere måneders fravær. Der var vi oppspilte, pratesjuke og sikkert sulten og.

Praten satt løst og ved å heve stemmen litt så var det jo bord på alle kanter hvor man kunne snakke med nye personer. En riktig så trivelig kveld med god stemning.

Men under overflaten ulmet det en liten konspirasjon, styreleder hadde nemlig trumfet gjennom menyen for kvelden, til tross for at enkelte andre i styret ønsket en annen dessert, så endte forsamlingen opp med en fantastisk meny hvor desserten var Panna Cotta. Siden denne avgjørelsen holdt på å få kastet styrelederen så har den hendelsen blitt foreviget som Panna Cotta gate.

Latteren satt løst denne kvelden.

 

Mål for dagen

Etter en trivelig kveld var det på tide å få litt faglig påfyll. En sosial kveld er nok med på å løsne opp stemningen litt når man inviterer til faglig påfyll hvor man ønsker at alle skal delta. Dagen starter med å gå rett på sak, plan- og bygningsloven er en JA-lov. Sånn er det, blir vi fortalt.

Etter hvert dukker det opp ord som rådighetsinnskrenkning, ulovelighetsoppfølging og andre ord man vanligvis ikke går å slenger rundt seg. Når man skal skille mellom juss og politikk, så er det viktig å merke seg en detalj, politikere har tendens til å se et vedtak foreslått av administrasjonen, for så å vedta tillegg som på ingen måte er ferdig tygd på av samme administrasjon.

Tilleggene bør ikke vedtas på stedet, fordi det kommer opp som en ide der og da, dette må også vurderes, både lovligheten og hvilke andre konsekvenser ett tillegg kan få. Men alt for sjeldent blir dette vurdert, i stedet for blir det vedtatt tillegg som er bindende uten større vurderinger.

En annen viktig detalj som skiller juss og politikk er at ingen kan kreve å få en dispensasjon. Selv ikke om nærmeste nabo har fått innvilget det samme.

Det var mye fagkompetanse samlet i Kirkenes denne dagen og da løsner det nok ekstra på smilebåndet å servert ett av de viktigste sitatene for dagen, for at kommunene skal unngå mest mulig ulovligheter så er det en fordel at kommuner satser på plan- og byggesaks avdelinger.

 

Disposisjonsprinsippet

Juss’en har mange fine fremmedord, som ikke nødvendigvis er vanskelig å forstå, men å ta inn over seg. Disposisjonsprinsippet et ett av disse. Det kan være vanskelig å forstå at ikke alle tilstøtende parter skal være med i en sak, men dette prinsippet fastholder på at det er rekvirentens krav som er gjeldende. Men dette var en lokal sak, som tilhører regionen vi er i, og ingenting er vel bedre enn at foredragsholder fletter inn lokale saker, for å få en enda bredere diskusjon blant deltakerne. Vi fikk mye diskusjoner, men i kjølvannet av det, følger og nyttig kunnskap. Uavhengig av hvor uenig men er, så er det viktigste å få en bedre forståelse.

Til slutt så kan man jo være så enig eller uenig man bare vil, men når loven er slik så er det bare å forholde seg til det. Vi vil jo tross alt ikke oppfordre til lovbrudd.

 

Årets største hakeslepp

Lokale saker innbyr til diskusjon, og i tillegg er det veldig fint å få belyst saken fra flere sider. Det kom et ønske fra en av deltakeren i forkant om å flette inn en lokal sak i programmet, og jo flere lokale saker som blir flettet inn jo bedre. Saken ble belyst fra kommunens side, og vi var så heldige at den og ble belyst fra jordskifterettens side. Igjen fikk vi mange gode diskusjoner, og aha-opplevelser.

Aha-opplevelsene kom i form av privatpersoners oppfatning av bruk av farger i kart, og hvordan det kan gå under mekling, hvis man ikke stiller godt nok forberedt.

Om det var en finte fra en av deltakerne eller om det var helt tilfeldig, kommer vi nok aldri til å få vite, men foreleser ble bedt om å lese opp resultatet fra meklingen. Etter å ha rynket litt på nesen av de første linjene ble vi alle vitne til årets største hakeslepp.  Det var nok mange som stusset på formuleringen etter meklingen, men det brøt ut stor latter i salen når alle vitnet forelesers reaksjon. Etter at latteren hadde stilnet, så ble det diskusjoner om ordlyden i teksten, og det er klart at det er mange små detaljer man må klare å se konsekvensene av.

Erfaringsutveksling kan vi vel trygt kalle dette. Å ha slike episoder, og få belyst konsekvensene, kan være fint å ha i bakhodet. Kan hende man tenker seg en gang til om ordlyden i sin egen tekst, før man gir den fra seg.

 

Det er ingen tvil om nytten av å sitte sammen, diskutere problemstillinger og få de vist fra flere sider.

Takk for deltakelsen,

Bength Eriksen

Leder, Geoforum Finnmark

 

Annonser