GeoForum arrangerer seksjoneringskurs

GeoForum arrangerer seksjoneringskurs

På kursene vil det blant annet bli gjennomgang av de viktigste endringene i ny lov om eierseksjoner – og hvordan kommunale saksbehandlere og søkere skal forholde seg til det nye lovverket.

Det blir flere praktiske innlegg fra søknadsprosess, saksbehandling og innsending til tinglysing. Reseksjonering og parkering er noen av temaene som blir belyst. Vi er glade for at bl. a. Christian Fr. Wyller kommer og informerer om den nye loven. Han var leder av Eierseksjonsutvalget som avga innstilling om revisjon av loven i august 2014 (NOU 2014:6). Målgruppen for kursene er kommunale saksbehandlere, eiendomsmeglere, advokater, utbyggere og andre søkere.

Kursene arrangeres i samarbeid med lokalavdelingene, hhv GeoForum Troms og GeoForum Rogaland.

Les mer om kurset i Tromsø her

Les mer om kurset på Sola her

Illustrasjon: Pexels

Annonser