Geir Anker, Fredrikstad kommune

Geir Anker

Geir Anker er ansatt på geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune. Hans ansvarsområde er drift og vedlikehold av kommunens databaser og karttjenester, GIS analyser, kartografi og utvikling av innsynsløsninger for web og mobil.

Erfaringer og eksempler på bruk av høydedata fra Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har siden 2011 brukt høydedata basert på laserskanninger til ulike analyser og kartografiske formål og har nylig fått nye laserdata med høy oppløsning i hus. Foredraget vil handle om kvalitetskontroll av laserdata og bygging av detaljert høydemodell. Det vil bli vist eksempler på bruk av høydedata som for eksempel urban flom analyser, siktanalyser, endringsanalyser og kartografiske anvendelser.

Annonser