Frode Faraas, Forsvarsbygg

10_Frode Faraas, Forsvarsbygg

Frode jobber som senioringeniør GIS i avdelingen for Geomatikk under Eiendomsinformasjon i Forsvarsbygg. Jobbet siden 2006 med et verktøy for virksomhetsstyring av skyte- og øvingsfelt. Siden 2011 jobbet med innsamling og strukturering av data for infrastruktur (ledninger i grunnen i hovedsak). Opptatt av å få bedre kvalitet på data som blir levert samt bedre dataflyt.

Bedre dataflyt gjennom produktspesifikasjoner og datautveksling på GML

Dataleverandører møte ulike krav både i hva som skal leveres og hvordan. Gjennom produktspesifikasjoner baser på ledningsstandarden SOSI 4.5 og utveksling gjennom det åpne formatet GML, vil det bli lettere for den som skal levere data å gjøre dette riktig. Til glede for den som skal motta.

Annonser