Fredrik Jacobsen, Powel Construction As

24_Fredrik Jacobsen, Powel

Fredrik Jacobsen Jobber i salgsavdelingen til Powel Construction, er tidligere konsulent for programvaren og har 8 års erfaring med Gemini programvare ute hos entreprenører og konsulenter.

Bruk av åpne data og skanndata i prosjekterings- og byggefase

Gemini Terreng kan bruke forskjellige tjenestekilder til å skape 3D terrengmodeller og prosjekteringsgrunnlag. I presentasjonen vil vi demonstrere i sanntid hvordan vi bygger opp 3D terrengmodeller fra åpne data og hvordan disse kan brukes i et tidlig fase-/skisse-prosjekt for vurdering av tiltak. Prosjektering av ulike inngrep vil kreve bruk av ulike data og nøyaktighet av disse. Gjennom kombinasjon av ulike datakilder, så som data fra droner og laser bygges gode modeller for prosjektering.

Annonser