Fra Skog og landskap til NIBIO

Fra Skog og landskap til NIBIO

NIBIO er underlagt Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og med eget styre. Hovedkontoret er på Ås og Alvhild Hedstein er administrerende direktør.

Kartvirksomheten fra Skog og landskap finner dere igjen i Kart- og statistikkdivisjonen i NIBIO. Divisjonen ledes av divisjonsdirektør Hildegunn Norheim.

Hjemmeside: www.nibio.no

Annonser