FoU-forum for geografisk informasjon

FoU-forum for geografisk informasjon

FoU-forum for skal stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode.

FOU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». På Geonorge kan du også lese strategien som ble vedtatt i fjor høst.

Arbeidsgruppen for utvikling av FoU-strategien for geografisk informasjon håper å se noen fra din virksomhet på etableringsmøtet 25. april 2022, og oppfordrer til at virksomheten engasjerer seg med riktig deltagelse. Det er ønsket bred og aktiv deltagelse fra næringsliv, forskningsinstitutter, akademia og offentlige virksomheter!

Det første møtet vil bli avholdt digitalt på Teams.

Hvem bør delta?

  • Den eller de i virksomheten som har, eller er tenkt å ha, et ansvar og engasjement i tilknytning til forskning og utvikling
  • Fagfolk med forskningsinteresse innenfor de tematiske områdene i FoU strategien for geografisk informasjon

Arbeidsgruppa ønsker at de som deltar vil engasjere seg aktivt i å styrke FoU-aktiviteten, og håper at dere kan gi et kort innlegg (5-7 min) om virksomhetens FoU-områder i dag, prioriterte kunnskapsbehov i tilknytning til FoU-strategiens temaer og bruk av virkemidler for finansiering i dag.

Det vil legge grunnlag for at dette kan bli et godt nettverk for framtidige samarbeidsprosjekter.

Ta kontakt med Reidun Kittelsrud, fagdirektør Fou og innovasjon, Kartverket. Reidun.Kittelsrud at kartverket.no

 

Annonser