FOSS4G NORGE 2019

09.00 Registrering og lett servering
09.30 Velkommen ved faggruppa
09.45          Opensource GIS – dagens applikasjonsportefølje og trends
                     – Henrik Lund Pedersen, Kartverket
10.15          Open AR
                      – Jan-Erik Vinje, Norkart
10.45 Pause
11.00          Kan maskinlæring og geografiske data gi bedre innsikt i en verden i endring?
                     – Inge Anundskås, Geodata
11.30           Åpne data og infrastruktur for innovasjon
                     – Gunnar Crawford, Smartbysjef Stavanger kommune
12.00          AI-tolkning av åpne satelittdata for jordbruk
                     – Mathilde Ørstavik, Norkart og Arild Dalsgård, student NTNU
12.30 Lunsj
13.30          Geografiske analyser for å redde verden…. litt
                     – Maria Frøystein, Geodata
14.00          Regneark blir artig med GeoDataFrames
                      – Jan Kristian Jensen, Statens vegvesen
14.30 Pause med lett servering
14.45        Anonymisering av bilder med ferdig trent maskinlæring
                     – Christian Berg Skjetne, Statens vegvesen,
15.10          «Mer enn bare bygget» – åpen BIM og GIS
                     – Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune
15.30          FOSS4G – Europe 2019
                      – Jan-Erik Vinje, Norkart
15.45          Brukervennlig GIS – styrker og utfordringer
                     – Andreas Atakan, Bjørn Christian Rødal, NapkinGIS
16:00 Oppsummering og videre til GeoPils på Beer Palace

 

Annonser