FOSS4G NOR

FOSS4G NOR

Det blir foredrag fra Meteorlogisk institutt / Nasjonalt geodataråd, Nextbridge Analytics, Asplan Viak Internet +++.

Program FOSS4G-NOR 2020

Påmelding

Annonser