FOSS4G NOR 2021

FOSS4G NOR 2021

Free and open source software for geospatial Norway (FOSS4G NOR) har blitt arrangert i GeoForum i noen år.

11. november kan vi igjen møtes på Felix Konferansesenter på Aker Brygge. Her får du foredrag om postgis, python, åpne data og geodata.

Program FOSS4G-NOR 2021

Påmelding

Annonser