FOSS4G.no 2018

09.15 Journalistikk og kartdata hos en allmennkringkaster
–  Harald K. Jansson/Øyvind Bye Skille, NRK
09.40 Nodered for håndtering av live data
–  Christian Berg Skjetne, Statens Vegvesen
10.05 Kubernetes i Geodata – mikrotjenester i praksis
–  Pål Kristensen, Geodata
10.25 Pause
10.45 Geonorge – Bruk og tilrettelegging av åpen kildekode
–  Henrik Gulliksen Schuller, Kartverket
11.05 Endringslogggenerering for åpne geografiske datasett
–  Atle Frenvik Sveen, Norkart / NTNU
11.40 Lunsj
12.30 Shit in, shit out
–   Adrian Tofting og Lars Henrik Berg-Jensen, NTNU / Iterate / Eika
12.50 Kan AI erstatte manuell kartproduksjon?
–  Ruben S. Mällberg & Valdemar E.S. Rolfsen, NTNU/ Spacemaker / Ignite Procurement
13.10 Geografi – ikke bare grafikk. Maskinlæring for tolkning av planbestemmelser
–  Rune Aasgaard, Norkart
13.30 Pause med lett servering
13.50 How to build a state of the art open source GIS infrastructure – easy!
–  Mikkel Freltoft Krogsholm, Teradata
14.15 Lytt til Kvasarer og Skyt Satellitter med Laser
–  Geir Arne Hjelle, Kartverket
14.35 The future of coordinate transformation in geospatial open source software
–  Kristian Evers, SDFE – Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
14.55 Pause
15.10 Skjemaløse databaser – den sanne vei til frelse eller evig fortapelse
–  Runar Bergheim, Avinet
15.35 FOSS4G – Europe 2018
–  Maléne Peterson, Norkart
15.50 Oppsummering og takk for dagen
16.00 Geopils

Her kan du se opptak av foredragene.

Annonser