Forslaget om fritt landmålervalg behandles i Stortinget

Link til saken

Dette er en sak som engasjerer mange av GeoForums medlemmer. GeoForum som medlemsorganisasjon, representerer  våre medlemmers syn, både de som er ansatt i kommuner og private firma. Vi tar derfor ikke stilling til saken, men skal sørge for at de ulike synspunktene kommer frem. Dette gjør vi bl.a. med innlegg i Posisjon og debatt om tema på Kommunal geomatikkonferanse. GeoForum vil ta initiativ til et møte med medlemmer i miljø- og energikomitéen på nyåret for å gi utfyllende opplysninger før komiteen gir sin innstilling.

 

Annonser