Forskere tror orientering er bedre for hjernen enn annen trening

Forskere tror orientering er bedre for hjernen enn annen trening

Tekst:

Orientering som idrett dreier seg om å komme seg så fort som mulig over ukjent terreng. På veien skal du innom en rekke poster, og som hjelp har du kart og kompass.

Nettopp det er bra for hjernen, hevder forskere fra McMaster University i Canada. De står bak en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS One.

Før de begynte på studien, så forskerne for seg at det orientering krever fra oss, kan stimulere de samme delene av hjernen som forfedrene våre en gang brukte til jakt og sanking.

Miljøet menneskene levde i, formet hjernene deres, ifølge forskerne.

Ikke lenger jakt på maten

I dag har vi tatt i bruk erstatninger for mange av oppgavene som hjernen vår er laget for å utføre. GPS-en er ofte tilgjengelig i lomma. Og vi trenger ikke å jakte på maten lenger.

Hva skjer så når evnene vi har med oss fra naturen ikke blir brukt? Forskerne frykter at de går tapt.

– Et moderne liv mangler kanskje de kognitive og fysiske utfordringene som hjernen trenger for å trives, sier Jennifer Heisz i en pressemelding fra universitetet. Heisz er en av forskerne bak den nye studien.

Les mer på forskning.no

Annonser