Foreløpig program Geomatikkdagene 2017

I skrivende stund foreligger programmet kun i .xls format:

Foreløpig program Geomatikkdagene 2017

Annonser