Foredrag seksjoneringskurs 14. juni 2018

10:00   Siste nytt om eierseksjonsloven
Cecilie Ingjerd Karlson, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

10:30   Nye krav til seksjonering av eiendom
Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland advokatselskap DA

11:00   Andre lovendringer i eierseksjonsloven
Hugo Torgersen, Brauten Eiendom AS

12:30   Erfaring fra behandling av seksjoneringssaker etter ny lov
Una Dahlen-Kvalvaag, Trondheim kommune

13:00   Hva en kontorforretning innebærer
Sofie Søiland og Inger Dyås, Oslo kommune

13:30   Utfordringer ved uteareal ved seksjonerte enheter
Ole Jakob Skovli, Glåmdal jordskifterett

14:30   Åpen post – tema fra deltagerne
Hugo Torgersen, Brauten Eiendom AS

15:00   Uteareal og erfaring med klagefrist § 13 og § 17
Karen Kavli Setnes, Kartverket

Annonser