Foredrag Regionale geomatikkdager 2016

18. oktober

Velkommen til Langesund

Varaordfører er Heidi Herum  i Bamble kommune

Åpning

Marianne Meinich, GeoForum

Hva er Geonorge-portalen og hvordan kan vi bruke den

Knut Sælid, Kartverket

Bruk av droner fra A til Å

Jostein Sageie – Airsurvey AS

Sentral lagring av FKB-data, ajourføring for kommunene. Hvordan løser programleverandørene dette?

NoIS

Kjell Sandal, NoIS

Norkart

Christian Andreasen, Norkart

Kommunereform – SAS-kommune- hva skjer?

Odd Axel Graf, Sandefjord kommune

Kommunereform -matrikkelperspektiv

Unn D. Kihle, Kartverket

 

19.oktober

Planlegging, endring av planer med særlig fokus på prosesser

Fredrik Holdt, NMBU

Samferdelsjordskifte

Anund Grane – Øvre Telemark jordskifterett

Urban flom

Tore Jensen, Geodata

Eiendommer som ikke ligger i kartet. Er det et problem?

Roar Borgerås, Hjartdal kommune

Eiendommer som ikke ligger i kartet. Hvordan løste Statsnett dette?

Ole Øystein Lunde – Statnett

Om høringsseminaret 15. september

Høringsnotat Organisering av eiendomsoppmåling, forslag til endring i matrikkelova mv. Link til Dag Høgvard og Cathrine Rosmers innlegg på høringsseminaret 15. september

Kåre Conradsen, Tønsberg kommune

Kåre Conradsens oppsummering fra høringsseminaret

Fra høringsseminaret- gruppeoppgaver med svar

Høringssvar fra Hornindal kommune

Autorisasjonsordning og matrikkelføring

Geir Mjøen, Kartverket

Vurderinger av synspunkt til utredningen

Leikny Gammelmo, Tekna

Er Drammensmodellen løsningen for landmålingsarbeidet og er vertskommunesamarbeid redningen for forvaltningsoppgavene?

Hakon Løvli, Drammen kommune

Kartlegging under vann Ny skipsled Langesund

Geir Solberg – Kystverket sørøst

Kjørbekk fra kartlegging av flomveger til grønnstruktur

Marja Skotheim Folde , Skien kommune

Annonser