Foredrag Lokale Geomatikkdager Nordland 2018

Onsdag 7. mars
09:45 – 10:30 Eiendomsmeglers erfaring med offentlige registre
v/ Cicilie Thoresen, Eiendomsmegler 1 Nord – Norge AS

11:00 – 11:45 Matrikkelens bygningsdel – mer enn 5‐dagersfristen
v/ Jorun Langnes, Narvik kommune

14:00 – 14:45 Adressering og behandling av stednavnssaker
v/Aud‐Kirsti Pedersen, Kartverket

14:45 – 15:30 Sentral felles kartdatabase ‐ SFKB og geosynkronisering av plandata
v/ Trude Fridtjofsen, Rana kommune

Torsdag 8. mars
09:00 – 09:45 3D – planlegging
v/ Vesa Jäntti, Bodø kommune

09:45 – 10:45 Kartverkets time.
Geodataplan 2018‐2021 v/Finn Ørnes
Geovekst v/Nasjonal Detaljert Høydemodell v/Christian Malmquist
Matrikkel v/Per Ove Røkke

12:00 – 12:45 Jordskifte, servitutter og matrikkelføring
v/ Arnulf Prestbakmo, Ofoten – og Sør‐Troms Jordskifterett

13:00 – 13:45 Jordskiftedomstol i Finland ‐ Sett i forhold til matrikkelsystem og Lantmäteriet osv.
v/Lars Norum, Salten jordskifterett

14:15 – 15:00 NVE Skredkartlegging i forhold til plan og byggesaker
v/ Anita Andreassen, NVE Region nord – Narvik

15:00 – 15:35 Ledningskartlegging – Ny Standard for kartlegging av ledninger, og veien videre
v/ Ivar Aanerød, Kartverket Bodø

Annonser